G. F. 477 bladz. 351 403 362 324 362 366 V 402 350 Gaesbeek (Jhr. van) Gall (Hermanns), boek- verkooper Geenenburg (Johannes) Gellius, „predikant” Gelre (Jhr. van) Gerbode (Jhr. Philips de) V Feuren (Jan de) 4°6 (Glaude de), secretaris 399 (de wed. van Glaude de), secretaris van den Hoogen Raad. 404 Glasers (Eva)401 383 27 260 211 119 269 van 23 401 4O1 Florensen (Mr. Jan van). 141 (n.) 4°5 37 Gaesbeeck (Jacob, Heer van). 196 190 Fransz. (Vincent), procureur en notaris 317 (n.) en bladz, Fredelicis (Jacob de) 383 Frentrop (Pater)21 Friese (Christina), weduwe van Hendrik Haas282 Frieze (Joris)383 Fumael (Guillelmus) 383 Gillisdr. (Neeltgen) Gillissen (pater S. A. J.) Gilpyn (de wed. van George), raad van Zijn Majesteit van Engeland Gistelle (Pieter van), gouver neur binnen „Oosteijnde” etc. 409 Glarges (Gillis de), Heer van Eslesmus, advk Fabiaene, dokter6 Faes (de wed. van Joris) 363 Fagel, raadpensionaris 181 (n. 132) (Francois)264 Faget (Margarita)405 Fallet (Gedeon) 328 (n. 21 (Hercules)328 (n. 2) Fannuis (Mr. Daniel) 310 Felix (Maria Margaretha) 267 319 (Jan Jansz. de).361 en362(H) (Maritgen en Geertruyt de) Feijen (A. R. G.), Pastoor Middelharnis Feijter (Briene de) Feijters (Haesken) Goch (Johannes van) Goes (van der), advocaat 159 (n. 66) (Mr. Aart van der). 300 (de huisvrouw van Mr. Adriaen van der), adv1. 402 (Cornells Pietersz. van der), auditeur van de Rekenkamer Florisdr. (Agnyese). Floris V Fontes (de heer van), vice-ad- miraal Frans Aerntsz., notaris 348 251 (n.) 282 257 40 4°6 Gerbrantsz. (Frans), notaris 319 en 362 Gerritsdr. (Anna)399 Gerritsz. (Gillis)323 Gevaerts (Maria Arnoudina) 261 (n.) (Ocker Johansz.) 261 (Paulus) 261 (n.) 33° 27 Egmont (Pieter Ghijsbertsz. van)408 Eldermans (Heyndrick) 383 Elhout. [Eelhout] (Adriaan Pietersz.) Elsevier (Louys), boekver- kooper Elst (Pieter van der) Emenes (Jacob Willemsz. van), substituut van den baljuw van ’s-Gravenhage Ernst (Mr. Bartholt) Erven Dorens (J. M. van), pastoor30 en 34 Es (D. A. van) Esch (van), rentmeester Esgers (Cornells en Jacoba) Eijck (Susanna van) 403 (ni Eijnhouts (Anthonius van) 383

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 494