1 1 H. 478 401 349 4°3 I n 407 399 bladz. der) 322 408 373 herberg -35° -35° -362 267 35 en 37 77 -362 -363 -354 Goes (Mr. Huges van (Jan van der), schilder 152 (n. 44) (Magdalena van der; 366 (Maria van deri359 (Philips van der), com mies 405 en 408 Golsteyn (Jhr. Joachim van) „overste lieutenant bij zijn 4°7 52 bladz. Halewijn (Mr. Jan van) 206 Hallerts (Abraham) „camer- lingh van Graef Henrick van Nassau” Halmale (Hillegont van) Hamal van Elderen (Anna van) 166 (n. 84) Hamel (Bartholomeus van), chirurgijn Hamelsdr. (Maria) Hameroede (Cornelis). Hanneman (Adriana) Grellet (Antoinette) 7 Groenhout (Jacob Adriaensz.). 316 Groenewege (Alijt Adriaensdr. van)400 Groenman (Dr. IJzo Henricus) 213 Groot (de wed', van Jhr. Nico* laas de) Gulden (de huisvrouw van Carel Gustaaf vam 212 (Teunis Pietersz van) 212 Haamstede (Floris van) 190 Haar (de wed. van Bonifacius van der)269 Haccuria (Mr. Lenaert de) 321 In. 4) Haechdooren (Gerart Andriesz.), secretaris van ’t Oosteinde van Vlieland 306 (n) Haept (Jhr. Rutgert van der) 403 Haer (Jan van der), kanunnik. 105 I lagen (M. H. van der), pastoor der St. Theresia kerk. 20 en 28 Genade van Mansfelf Gooswyn iheeri Goudt (Dammas Cornelisz bur gemeester van den Haag en waard in de ,,’t Hoeffljser'’ iMachtelt) Govertsz. (Jan) Graaf (Abraham de) Willem II. Grantpré (Gravin van) Grave (Jan van der) 1 Lucie van der) Grebber (Nicolaas) Green (Willem de). 156 (n. 57) Grellet (Antoinette) 7 408 401 3t2 400 (Johan en Cornelia) 176 (n. 112) Hanschoewercker (Pieter de) 375 Harinck (Julius Cesar) 369 en 400 Harris (Anna). 173 (n. 101) Hase (Guillaume de), clercq extraordinaris van de Staten van Holland Heemskerck (Willem Allertsz. van) Heiden [alias la Haye] (Johan nes van der), „bediener des Woort GodsJJ404 Heim (Anthonie van der), raad pensionaris 261 (n.) Heim (de wed. van Anthonie van der 1 26oen20i(n) Helman (Ferdinando), schepen van Antwerpen 409 (Johan)383 (Petro)409 Helsdinghen (Elisabeth van) 408 Helsum (Deliana Marcelis Pie- tersdr. van)398 Helt 1 Hendrik) 266 (n.) Hemelaer (Jan Jansz.). 362 Henricxdr. .Cornelia) 401 en 407 Henricxz (Michiel), schilder 156 (n.56) Hensbeecke (Jhr. Johan vani, Heer van Brunisse Hermansz. (Henrick) (Philips), wapen- steensnijder398 Herskamp (Johan)268 'Hertzen (Jkvr. Emmerentiana) 398

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 495