t K. I. - J- 479 V 395 401 V Inghennieulant (Kapitein) 409 Hertzen (Jacob), ridder Hessels van Dinter (Clara). Heuycquesloot (Maria van) (Barbara) (Katheryne) (Magdalena) 59 92 Heyden (Cornelis van der). Heyligers ’c.Cra Hilden (Jacob van) Hilleboldus (notaris) Hoeven (Jacob van Hofland (Andries ’t) Hogerheide (van) (Paulus de), griffier van den Prins van Oranje 406 en 407 332 351 (n-) 373 344 Jacobsdr. (Baertgen) K V bl adz. 398 405 406 332 406 van Ketel (Sebastiaan van de), bal juw en rentmr. van Som- melsdijk409 Ketting (Jacob)363 (Lenaert Jacobsz.) 340, 343, 344, 363 en 378 (Pieter)345 van Strijen (Pieter V Ketting Sebastiaansz.) 363 (n 3) Kievit (Antonis)349 Kinschot (Mr. Nicolaes van), raadt en advt. fiscael 405 Kloot (David van der) 214 400 208 Hove (Johan ten), burgemeester 268 Hugius (Johannes)383 Hulssen (Lijntge van)'375 Hulst (Anthonette Pietersdr. van der)401 Huygensdr. (Clara). 353 (n. 2) (Neeltgen) 401 Huygenss (Adriaen, den ouden), burgemeester van Js-Graven- hage. van Baertwijck. (Mar garita de)405 Joosten (Joris), coster op ’t Hoff Jorys (Mr.), klerk van den tresorier Jutte (Juffr.) Karel II van Engeland 420 Keerom (de wed. van Cornelis) hopman349 Kersseboom (Willem) 277 en 282 (Maycken van der). (Mgr.), deken 's-Gravenhage. 22, 24, 29 en 30 269 296 der)263 (353 n-2) 214 Holtmolen (Machteltgen van) 402 Hongarije (Maria van). 97 Hooch (Anna van der) 367 (Jan Quirijn Aertsz van der)367 Hoogenhouck (Neeltgen Joostdr. van)367 Hoolwerf (Agatha), wed. Len- ting282 Houckgeest (dementia van) 403 Houttuyn (Judith)216 Houve (de wed. van Salomon van der) Houweninge (Elsje van) bladz. 331 440 e.v. 328 (n. 2) 38 39 37° 383 349 34? 6 Jansz. (Dire), schilder. 154 (n. 49) 332 (Pieter), geseijt Hant- schoewercker 375 Jeune (Jacques lei, ontvanger van de posterijen 262 en 277 Jonge (Franchoys de). 375 Jacobsdr. (Margaretha) Jacobus II van Engeland Jager (Jan Florisz de) Jan I II Jan Willemsz, notaris Janbinus (Hieronimus) Jansdr. (Aertgen) (Pietertgen). Janssen 1 Pieter), „apteker”. Jansz. (Huijch) V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 496