M. L. 480 20 408 93 44 n M Koetsch (Otto) Kremer (Hans) Maasman (Mathijs)214 Maerle (Gerrit van), kooren- kooper Maerle (Govert van) 210 214 11 328 (n-) 4°3 363 bladz. Lemone (Catrijne) 368 (n. 2) Lesamme (Philip de) 408 408 bladz. Knebbere [Knibbere] (Lodewijk Fransz de)354 Koens [Coens] (Claerken) 360 282 344 Kun Fuchs (Mevr, de wed. L. G. L. van der) Laen (Mr. Cornells van der) 406 (Jkvr. Magdalena van der) Lalaing (Anthonie van), Graaf van Hoogstraten Lamotius (de huisvrouw van Johannis), „dienaer des God- delycken woorts” 404 Lancaster (Machteld van) 357 Leu (Josyna de) Levin (Philips de), „Seigneur de Farmars et Cousart, lieu tenant cornel en capitein bij ’t regiment van Graaf Hans Ernst van Nassau” 409 Leycester (Graaf van). 113 Leyden (Gerard van) 140 (n. 1) Leyden (Gheryt Alewynsz. van) 142 (5) Leydis (Johannis de) 320(0.) (Philippus a) 45 Liefland (W. B.), architect 26 Lier (de wed. en erfgen. van Jan Gerritsz. van), steenhou wer180 (n. 131) Limborch (Mr. Frans van), ad- vocaat-fiscael186 Lindanus (Willem Damaas) 107 Lipsius (Justus)329 Lodewijk XI80 Loeninghen (Aelbrecht Hen- ricxsz. van), oud-burgemees- ter van den Haag 402 Loo (Duycken Potter van der) 377 (n- 2) (Paulus van der), reken meester. 367 (n. 4) Loon (Gijsbrecht van), raads heer 334 en 336 Loosen (Mr. Sebastiaan van) 367 (n 4) Louridtz (N.), kapelaan 33 Lourysz. (Reyer) 321 (n.) Luxenburg (Wenscelaus van) 40 Luydick (Pieter tot), dans meester Luytenss (Willem) Lanceloots (Barbara) Langenhoven (Gerrit van) 177 (n- 113) Langle (Jkvr. Judith Henricx- dochter)403 Langley (de wed. van Johan), commissaris van de Monste- ringe399 Lannoy, Heer van Santes 69 en 72 (Jan van)73 Lantscroon (de huisvrouw van Jhr. Ludolph van) Lap (Aert) (Aert Wouterz.), hellebar- dier van den Grave van Boussu 363 (n. 8) (Jan) 363 en 364(0.2) (Jan Aertsz.) 364 (n.) (Lambrecht Albersz.) 364 (n.) van Abcoude (Dr. Jehan) 358 van Naerden (Jan Aertsz) 364 (n.) Latour (Mr. Johan)323 Leeuwen (Barbara van), wed. van David van der Cloot210 (Mr. Dirck van), raad in den Hove 367 (n. 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 497