481 401 Meerloo w V M V V 1) I Moor (Caerle de) V 398 312 Moens (Mr. Marten) Moer (Philips de) Moesiënbrouck (Hieronimus van) Molenijser (Cornells) 402 112 20 bladz. 214 399 383 33° en 388 282 401 383 Manezee (Elisabeth en Cornelia) 364 214 320 Meldart (Bartholomeus van) 329 Mellin (Louis)265 Meisers (de erfgen. van Elisa beth) 213 Merlijn (Pieter), kapitein. 410 bladz. Mernicx (Jkvr. Louyse) 409 (Philippe de), „Heer van Mont St. Allegonde” 409 Meuch (Elisabeth)400 Meydenburch (de weduwe van Henrick van) Mierop (de wed. van Christofi'el van)398 (Mr. Cornells van)383 (Joachim van) 332 (Mr. Vincent Cornelisz. van)383 323 384 384 399 Montens (Agnes), Vrouw van Brunisse408 Montfoert (Henricus) 320 (n.) Montfoort (Gabriel van) 216 (de Heer van) 190 (Johan, Burggraaf van)196 Moone (Catryne le) [Lemone] 368 (n. 2) -345 (Guillaume de), „chirur gijn van de Guarde van Zijn Excellentie en scheepscapitein.” 399 en 402 Moormans (H. E.)23 Morbaix (Nicolaes de) .335 m.) Mosschel (Barent) 360 en 361 (n.) Mouthaen (Cornelis Allertsz.), „cunstvercooper” Muelen (Jan van der) Munnick (Bastiaen de), „cor- poraal van de Hellebardiers van zijn Excellentie” Musch (Griffier) Mutsaers-van Dooren (Mevr.) Muyden (Mr. Cornelis van). 408 (Geertruijt van) 408 Mije (Clara van der) 406 Myle (Adriaen van) 175 (n. 108) Maerle (Dr. Marcelus van) Maertensdr. (Neeltgen) (Joost). Maertsz. (Cornelis) Mahieu (Juffrouw) Maire (de huisvrouw van Ysaack la), apothecaris te Leiden Major (Philippus die) (Gijsbrecht, Pieter, Adriaen, Margrieta, en Mayken van) 365 (Jan Adriaensz. van)364 Maria Stuart434, e. v. Marottel (Philips de) 372 Marsche (Mr. Jacob van der), raad ordinaris 402 (Philippa van der) 402 Martini (Mr. Willem), raad in den Raad van Brabant) 404 Masson (Nicolaes), „gewesen Capitein van een compagnie Engelschen”405 Massureel (Jacob)323 Mathenes (Jhr. Johan van), Heer van de Riviere 367 (n. 4) Mathijsz. [alias Swayers] (Jhe- ronimus)376 Meer (Dirk van der) 267 en 282 Meerhout (Henrick Henricksz. van) „cleermaecker” 365 (n) Meerhout (Joseph Andriesz. van) 338 en 365 (Maria van). 338 (Mr. Pieter van), „rector der .stede van Alcmaer” 365 (n.) (Bartholomeus van) 269 en 281 Meerman (Mr. Gerrit) (Jacobus)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 498