o. P. I N. 482 4°3 409 Netze (Jan), postrijder. 128 ll 11 212 212 281 (Thomas van) 268, 269 en 281 Osty (Maritgen Frans) 408 198 2I3 Naeltwijck Jkvr. Adriana van)399 Naerden (Mr. Andries Jacobsz. van) Nassau (Hendrik van). Palesteyn (Pieter Jansz), oud- burgemeester van den Haag 406 359 401 376 217 267 en 282 Portugal (Isabella van) 73 321 93 Neck (Aelbrecht van) 365 268 Nobelaer (de wed. van Joost). 400 Noorden (Agatha van). 377 (n. 2) (Jan Baerntsz van), „coopman van paarden'1 400 Noordingen (Jan van), advt. 336 Norrits (John)333 Noy (la), „camerlingh” 173 (n. 104) Noye [Noyee] (Dirck van) 345 011376 Offenberg (Isabella Johanna van)266 (n. 1) Oldenbarnevelt (Johan van) 124,346 (n.)en 369(0.3) (Reynier van), Ridder, Heer van Groenevelt. 405 Ommeren [Ommelen] (Aertge van), wed. van Veelen 216 Ondaert (Christoffel), ontvanger van de goederen van den huize van Egmond in Vlaanderen 345 Oostervant (Willem van) 57 Oranje (Prins Philips Willem van) Os (Isaac, Johannes en Maria Margaretha van) (Jan van), schilder. Os[ch] (Margaretha van) 2 2 en 9 63 en 150 (n. 41 en 42) Points (Maria) 403 Pol (Joost van de), procureur. 357 Polanen (Jan van)193 Poll (Cornells van der), pro cureur voor ’t Hof Pols (Pieter) Pont (Cornelia du) Pontvuijst (Jacobus) Panser (Margaretha) 357 Pasquier, steenhouwer 171 (n. 98) Payenburch (Geertruyt van) 406 Perre (Mr. Casper van der), secretaris 298 en 384 Persijn (Govert van), commies 403 (Monsr) 267 (n.) Petit-pas (Jean)206 Petten (Johannes van) 282 Philips de schoone87 Piek (de erfgen. van) 284 Pietersdr. (Agatha) 356 (n. 2) Pietersz. (Claes), notaris. 324 (Geryt), ,,speldemaicker”344 Pin (Mr. Willem du) 376 Plancke (Catharina de la) 404 Ploys (Johanna)407 Plumeon (Alijd)348 (Mr. Jan) 104, 167 (n. 88) (Jan), secretaris van den Haag348 Plumoens (Pieter) 163 (n. 78) Pluymaekers (J. A. J 27 Poelgeest (Jhr. Jaspar van), raad in de Admiraliteit van Rotterdam (Maria van) (Aleijd van). bladz. Myle (Nicolaes van der), con- trerolleur-gen. van de Artillerye te Velde. 406 Mijné (Alida)213 (de wed. van Gijsbert)213 Naaldwijk (Willem van), rent- meester-generaal Naber (J. W. A.) bladz. Oudenfort (Gomar van), hof meester van Prins Maurits. Oudewater (Catharina Jansdr. van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 499