s. 484 bladz. 407 73 409 214 407 V bladz. 277 6 87 28 402 281 27 401 384 213 Sanders (H. P. J.) Santen (Tanna van) Sartellus (Johannes) Sauer (Alida) Scei (Banjaert), baljuw van ’s-Gravenhage73 Schade (Willem), commies 369 (n. 1) Schagen (Willem, Heer van) 197 6 Schenkel (Dokter) Schillemans (Jan) beeltsnijder 176 (n. in) Schmier (C. H.), pastoor der St. Theresia kerk Schonevelt (Johan van! Schooten (Reinier van) Schorenburg (Johan en Anna Catharina) Schout (Jan), „duerwairder” 156 (n- 57) Schouten (Anna Cornelisdr.) 309 (Jacob Niclaesz.) 400 (Mr. Sebastiaan), priester van de Memorie 369 (n. 3) Schouten (Willem Jansz.) 369 Schoutens (Geertruyt). 406 en 407 Schroots (Jhr. Arnoult) 399 en 404 Schuylenburg (Cornells) 278 (n. 1) (Willem van), raadsheer en g Schuylenburg (Willem Hendrik van) Scriecken (Hillegont) Stanssert (Frans) Staveren (de heer van' Steenberck (Johan van) „clerck Steenbergen (Jan Jeronimusz. van)368 (n 2) Sterk [Starck] (Katryne Ys- brantsdr 362 Stevens (M.)26 en 27 Stippius (de heer)284 Stoop (Margaretha Alida) 261 (n) Stoppelaire (Elisabeth de) 401 Storm (de wed, van Teunis van der)211 Strick (Mr. Adriaen), agent van Zijn Con. Majt. van Dene marken 404 en 406 Strijers (Maria)282 Strijneus (Cornelis), kanunnik 172 (1199) Stijl (Cornelis), kanunnik 172 (n 99) Sutton (Jhr. Heinrick), „lieute nant Cornel”399 Suydervliet (Jac.)214 Smissen (Mr. Hendrik ter.) Snelle (Anthonetta Lambrechtsdr.) Snouckaert (Willem) 39, 105, I7t (n 99) van Schauwen- borch, (Willem), Ridder, Heer van den Binkhorst 384 Snijders (Helena)399 Soetendael (Jan van' 406 Sohier (Johan)107 Solms (Amalia van) 129 Sonoy (Jhr. Diederik). 324 Spanjaart (Dirk Pieterszoon', priester en kapelaan van de Abdis van Leeuwenhorst 298 Spinoza (Baruch)255 Splinter (Pieter Jansz.), „apote- caris”409 Splintersdr (Beatrix, Jacob). 405 Stakenbrouck (Jhr. Thomas van), ritmeester399 Stalparts vander Wiele.(Maria). 404 Stanssert (Frans) 384 284 griffier 265 (n. 1) 7’11TT1 278 (n. 1) 404 Semeijns (Fredrica Meijnerts) 399 en 400 Serraets (Johanna ’t) 403 Seur (Johan le), procureur bij het Hof van Holland Sforza (Maria Bianca). Sierick (Jkvr. Anna van),geseyt van der Does409 Sjaak (Willem Jansz.). 269 en 281 Slingeland (Burgemeester) 268 (Bartholomeus van) 278 (n) (Barthout van) 265

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 501