u. T. V. 485 94 401 1 409 282 358 373 L- Veere (Oratio), Ridder Veken (Cornelia van de), „Vrouwe douagiere van Heemstede” Velden (de wed. van). Velen (de wed. van) Urlings (Cornelia)399 Utrecht (Maria van) 346 (n.) 369 (n-3) Uijtkercke (Roeland van), Heer van Heestert en van Heems- zaade196 Uijttenbogaart. 334 en 336 Uytwyck (Hester van) 399 en 404 4°9 208 207 Velings (Maria), wed. Rosselieu 282 Vennecoolsdr. (Trijntgen Cor nells) 396 355 Tiewynckel (Hester) Tilburch (Abighaël van) Tinne (Juffr.) Tiron (Pieternelle) Tocharkel (Jan) Valcken (Maritgen Henricxdr.) 460 Vallensis (Jacob), „doctor in de medicinen”402 Valois (Joanna van) 39 Varick (Mr. Lambrecht Wil- lemsz. van)385 Veelen (Jan van)216 Veen (Willem van) 334 Veenhuysen (Michiel Pietersz. van)321 (n. 2) Veer (Quintyn de), baljuw 263 ,r. rv^... 39g Talesius (Quirinus) [Quirijn Dircxsz.)384 Tamé (Tieleman), med. docter 210 Tervoort (Jan Evertsz.), deur waarder van ’t Hof. 401 Texel (Adriaen van) 267 Theys (J. H.), pastoor te Rijp 24 Thiennes (Jacob van), Heer van Castre Thoelen (Gijsbrecht Janszoon van der) Thomas Cornelisz., notaris Thoornvliet (Pouwels Willemsz. van) 349 (n. 3) Tienweken (Heijntgen van)i48)n. 35) 398 4°9 211 398 282 Tol (Dirk Arents van) 210 en 214 Swaen (Gerrit), commies 267 en 269 alias)376 Swieten (Jhr. Adriaen van), „gouverneur van de forte van Nassauwen, colonel van een regiment en capitain van een compagnie Nederlantsche voetknechten” Swinderen (Nicolaas van) Symerts (Alithea) Symons (Heynrick) bladz. Suyrbeeck. (de weduwe van Frans Pietersz. van) 405 Suys (Mr. Pieter), „canoniek”. 395 C /Z-. X Z- Swayers (Jheronimus Mathijsz. bladz. Tuleman (Herman Martijn Jo hannes en Petrus), kanunni ken van St. Salvator te Utrecht298 Turck (Augustijn) 343, 344 en 370 (Pauwels), secretaris van Middelharnis 370 Turcqui (Daniël), kapitein 409 (Susanna)409 Turnhout (de heer)284 Tuijl van Serooskercke (Jhr. Heinrick Philibertsz van), Heer van Stavenisse 406 Toornvliet (Pauwels Willemsz. van) 349 (n. 3) (Willem Pauwelsz. van)348 Torre (Jhr. Philips de la) 400 Trajecto (Erembertus Heinricus de), notaris296 Trijntgen (Trijntje) .358 (n. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 502