w. 4° (Joffr.) Vervoorn (Jacob Reyersz.), oud-burgemeester van Go- rinchcm404 486 bladz. V V 283 403 Vijfhuis (procureur) )f 73 39 40 44 (Andries Hubrechtsz. van). 377 (n. 2) (Hubrecht Jacobsz. van) 377 (n- 2) 377 2) 377 2) bladz. 261 25 en 27 365 365 281 4 4 Waelen /Richard)370 Waelsdorp (Dirck Joriss van) 406 Waert (Jacob van) (Jan- van) Wagener (Hendrik) 267 en 282 Wagewijns (Mr. Jan), secre- 345 52 284 409 190 Verheyden (vendumeester). Verniel (Pater W.) Verschuyr (Adriaentgen) (Willem) Verstege (Jacob). Verstrepen (Anthonie) Vervoort (Jan) 267, 268,27900282 Vesalius (Adrianus) 384 Vhelen (Mr. Cornells van), advt216 (Mr. Hendrik van), advt216 Vianen (Anna Willemsdr. van) 357 (Johan van), Heer ter 196 313 402 taris van ’t Hof Wanten (Claes) Warmond (Maarten) Warnier (Sara Adamsdr.) Wassenaer (Hendrik van) Wauters (Joost Lievensz.), lieutenant van den gewel digen Generaal van het leger. 408 Wayen (Catharina van der) 260 en 261 (n.) (de erfgen. van Jacob van der)261 (de wed. van Jacob van der) Weert (Belytgen Dircxdr. van) 377 2) [Waert] (Mr. Dirck Heynricxsz van), pro cureur 377 (Mr. Heyndrick van) 377 (n.2) (Jan van)377 (de wed. vanjanjansz. van) 377 (n. 2) Wees (Christiaen de) 377 en 414 Weresteijn (Mr. Adriaen van), raad van den Prins. 403 Werven (van der)214 Westerbeek (Claas, Leonard en Adam van)372 Wielandt (Cornells) 368 (n) Wilde (Gozewijn de) Willem III (Prins) Willem III de Goede Willem II (Graaf) Willem V Noordelooze Viglius (President) Villeers (Fransken de) (Samuel de), fourier van den Prins 403 Villiers (Betty). 423 en 443 Vincornius (Jeronimus) 384 Vlaanderen (Beatrix van) 38 Vlaming (Petronella), wed. van Michiel Lub282 Vogelwayder (Maria) 403 (n) Volbergen (Juffr.) 358 (112) Volberghen (Thijman van), commies Volhaven (Frans)212 Vondele (Jan van de). 198 Vorst (Elisabeth van der) 382 Vos (Mr. Guillaume de) 333 (n) (Jan), procureur 351 en 352 (Johan de), monstercom- missaris401 Vrancken (P.)377 Vrieze (Jan)268 Vryes (de wed. van Jacob de) 377 (n- 2) 260

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 503