INHOUD. Bladz. I 13 35 vier 218 van den. Haag. I. De oprichting 183 van Despinoza op de Stille Dr. G. J. Dozy. Het Huishoudboek van Josina van Dorp P. Zwart. Het Katholicisme te ’s-Gravenhage bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19“ eeuw. II Jhr. G. G. Calkoen. Het Binnenhof van 1247 1747 (volgens de Rentmeestersrekeningen van Noord- Holland) met een afbeelding en drie plattegronden. Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren. De Jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van het Hof W. Meijer. De woning Veerkade207 C. H. Peters. Een „In Memoriam” gewijd aan de Amsterdamsche Veerkade, de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht te ’s-Gravenhage, met afbeeldingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 7