63 HET BINNENHOF VAN I247-I747. dringende herstellingen allerwege en veranderingen aan de groote zaal en de oude zaal. Na het overlijden van Albrechts gemalin in 1386, die onder een houten tombe werd bijgezet in de kapel, valt nu te vermelden de ver houding, welke de Hertog tegen 1387 aanknoopte met Jonkvrouwe Aleyd van Poelgheest, die noodlottige ge volgen baarde tusschen vader en zoon en tusschen de partijgenooten der Hoekschen en Kabeljauwschen. 41) In 1387 betrok zij een kamer binnen den hove met de noodige omgeving, waaraan de Hertog in 1390 toe voegde de nieuwe warderobe en de nieuwe kamer aan den vijver, liggende beiden mogelijk west- en oostwaarts van de oude kamers van Margaretha, zijnde dus de kamers b, en b-> hoofdzakelijk Aleyds kwartier ten slotte, dat in de i5de eeuw bekend staat (na gedeeltelijke samen trekking) als „jonkvrouwen kamer”, (liggende onder de z. g. Trèveszaal); denkelijk strekte zich ook haar kwartier nog iets verder oostwaarts uit over de vertrekken k en wat uit de beknopte mededeelingen der rekeningen niet verder kan worden opgehelderd. 42) In het laatst van den jare 1392 maakte de gepleegde moordaanslag op haar bij de Voorpoort van den hove echter een einde aan deze, bij velen gehate verhouding. De stoere 55-jarige Hertog zag niet lang daarna om naar een nieuwe gemalin. In den loop van den jare 1394 blijkt dan ook dat de weg tusschen die Haghe en Delft mitten missen, die uut myns heren stal daerop ghevoert wort”, werd gemaakt, ter gelegenheid, „dat myne lieve vrouwe van Hollant (Margaretha van Cleve) eerst in den Hage quam." Inmiddels was de jeugdige Hertog Jan tegen den jare 1390 op ongeveer 16-jarigen leeftijd verkoren tot Elect van Luik of Ludic. Zonder nog bevestigd te zijn door den Paus, begon thans de jongste zoon een rang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 73