HET BINNENHOF VAN I247— I747. 79 van zijn eetzaaltje p is steeds sprake, dat in 1469 na zijn overlijden minder vleiend wordt omschreven zelfs. 61) Zijn zoon en opvolger Karei van Charolois, geboren in 1433, tegen 1454 stadhouder-generaal dezer landen geworden, verbleef vermoedelijk nu en dan geruimen tijd binnen deze landen en binnen den Hove. Met zijn vader woonde hij hier in 1455 groote feestelijkheden bij, welke gehouden werden ter eere van het Gulden Vlies, waarbij ook zijn echtgenoote Isabella van Bourbon (sinds 1454) tegenwoordig was, die in pracht en weelde alle tot dus verre binnen die Haghe gegeven feesten moeten hebben overtroffen, waarbij velen, die slechts eenigen rang of waardigheid van beteekenis aan het Bourgondische hof bekleedden, aanwezig waren. Hertog Philips betrok des tijds het vijverkwartier; diens zoon en schoondochter huisden binnen de kamers van Ludic B, C en D en in het kwartier van Oostervant terwijl dat de tusschenliggende oude zaal A mede tot hunne beschikking was. Als eigenlijk brandpunt van het feest diende natuurlijk de Groote zaal F (Verg. Ising, Binnenhof, sub: Groote zaal.) Langer verwijlde Hertog Karei alhier in dejaren 1462 tot 1464, doch toenmaals betrok hij het meer vrolijke verblijf langs den vijver nabij de Beijersche kamer. Tot zijne vertrekken behoorden de „kamer van staat” hi en zijn specerijenkamer daaronder (later ook bekend als zijn apotheek) en zijn slaapkamer k of ki. 62) Na Philips overlijden in 1467 liet Karei zich huldigen in 1468. In dit en het volgende jaar vertoefde hij dan ook binnen die Haghe in. het reeds vermelde kwartier. e3) Waar zijne dochter Maria, geboren 1457, tijdens haar leven binnen den Hove toefde, blijkt nergens uit de rekeningenge durende haar bewind van 1477 1482 zal zij vermoedelijk slechts zelden of niet binnen deze hofplaats verwijld hebben. Kareis derde gemalin (sinds 1468) Margaretha

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 89