HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. Arend van Dorp, heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis, is een bekende persoonlijkheid in het begin van onzen vrijheidsoorlog. Toen Prins Willem in Holland geld liet verzamelen voor den inval, dien hij in 1568 ondernam, was „de rijcke Dorp”, zooals Bor hem noemt, terstond bereid 10.000 gulden voor te schieten, waarvoor de Staten van Holland hem later 144 morgen lands gaven uit geestelijke goederen onder Leiderdorp. Aan de be weging van 1572 nam hij persoonlijk deel door zich meester te maken van Mechelen, Dendermonde en andere plaatsen, en het volgend jaar benoemde de Prins hem tot Gouverneur van Zierikzee. Hij was echter meer diplomaat dan krijgsman. Gedurende een reeks van jaren werd hij belast met vertrouwelijke zendingen naar de Zuidelijke Nederlanden of naar Frankrijk en was hij de vertegenwoordiger van den Prins bij de gevoerde onder- handelingen. Na den dood van den Prins werd hij, als Buijs, als Alde- gonde, als Treslong, het slachtoffer van de telkens opko mende partijschap. Er is reden om aan te nemen, dat hij katholiek gebleven was of zich ten minste niet bij de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 9