84 HET BINNENHOF VAN I247—I747. Het Hof onder het Oostenrijksche Huis. 1482 1)81. in en aan de oude grafelijke gebouwen, midden op het Binnenhof, welke die gebouwen niet wezenlijk van aard of bestemming deden veranderen, waarvan echter de om schrijving, als vergende te veel ruimte, dient te worden achterwege gelaten. De Groote zaal bleef de feestzaal bij uitnemendheid, al werd zij wellicht slechts weinig voor dit doel gebruikt; de oude zaal had eene vrij onzekere bestemming, was sinds het laatst der i4de eeuw door een tusschenwand in tweeën verdeeld, terwijl dat op de zolderverdieping mede een paar kamertjes door tusschen- wanden schijnen te zijn tot stand gekomen sinds dien tijd, waartoe men opging, deels langs den trap in den toren J, anderdeels door dien in den vierkanten toren M. Ook de inwendige veranderingen in de oude Grafelijke woning B, C en D, zijn moeilijk na te speuren of te om schrijven. Op de verdieping bleven echter daar steeds drie vertrekken bestaan, strookende met de kelderindeeling daar onder. Maria van Bourgondië huwde in 1477 den Oostenrijk- schen Hertog Maximiliaan, zoon van Keizer Frederik lil. Uit dit huwelijk sproten voort twee kinderen Philips de Schoone en Margaretha, welke beiden op verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden binnen den Hove verwijlden. Tot op Philips optreden als Graaf (in 1494) voerde na Maria’s overlijden voor hem als voogd Maximiliaan het bewind. Veel en geregeld toefde deze niet binnen die Haghe. In de algemeene inrichting van het Hof werd dan ook gedurende deze voogdij niet veel veranderd. (Verg, verder Plattegronden II en III). Allereerst werd in 1483 in den zwaar overwelfden kelder onder de Dollegraafskamer S alles vernieuwd, deze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 94