96 DE PROTESTANTSCHE GEMEENTEN, ENZ. AANHANGSEL. Sinds dien tijd waren hier in dienst Ds. R. P. Ds. I. J. Dermout (1805 Ds. B. Verwey (1808—1821). Ds. I. Sluiter (1809—1836). Ds. J. D. Dibbits (1810 1813). Ds. C. L. van den Broek (1814—1849). Ds. H. Ds. A. Lens (1816 Ds. J. W. J. Croon (1821 1828). Ds. D. Molenaar (1822—1865). Ds. F. de Willigen (1829—1862). van Koudenberg (1815—1829). 1848). van de Kasteele (1801 1833). 1848). Op den isten Jan. 1801 waren hier werkzaam in de Ned. Herv. Kerk de predikanten Wilhelmus de Koning (1764—1809). Johannes Heringa (1772—1814). Benjamin Frieswijk (1772—1804). Wilhelm Leendert Krieger (1791 1821). Jacobus Groeneveld (1793 1815). Abraham Bowier (1793—1807). Joannes Hulsius van de Wijnpersse (1795 1809). Johannes Bernardus Noorvink (1796—1838) terwijl er eene plaats vacant was door het overlijden op 26 Mei 1799 van Ds. Johannes Henricus Hacke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 109