98 DE PROTESTANTSCHE GEMEENTEN, ENZ. Ev. Luthersche predikanten te s-Gravenhage gedurende de 19e eeuw. Predikanten der Remonstrantsche Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenhage, gedurende de 19e eeuw. 1792. Nicolaas de Reus. 1803. Johannes Schultz. David Ephraim Voppel. Johannes Nicolaas Damen. 1807. Johann Heindrik Sprö. 1822. Jan Christiaan Loman. 1833. Reinhard Theodorus Frederik Reudler. 1835. Ian Aikes Kramer. 1839. Karel Nicolaas Meppen. 1856. Jan Albert Schuurman Johzn. 1861. Johann Peter Gottfried Westhoft". 1866. Hendrik Heijen. 1869. Frederik Hendrik Michelsen. 1870. Johan Conrad Manssen Jr. 1873. Johann Andreas Böhringer. 1875. Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1880. Ian Arend Helwig. 1890. Cornelis Adrianus de Meijere. 1892. Mari Johan Mees. 1895. Johann Andreas Böhringer, (voor de tweede keer.) Frans Lorié, 16 Jan. 1785 tot 4 Aug. 1803 (emeritus), overleden 1826. Pieter van der Bregge Pauw, 1804—1849. Arnoldus Abraham Stuart 1829; vertrokken naar Am sterdam 1832.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 111