DE HAAGSCHE JODEN, l8oO—IQOO. 13 M. Henriquez Pimentel. B. 1) Oranjebloesems. 2) En niet minder bij Harer Majesteits huwelijk. hoopvol is Israel dan ook het vertrouwen Koningin Wilhelmina en haar wapenwoorden vrijheden onaangetast Vol vertrouwen en nieuw regeeringstijdperk ingetreden. Vol dat onder de veilige hoede van onder de lommerrijke schaduw van „Je maintiendrai” onze rechten en zullen blijven. De Almachtige zegene de Regeering der jeugdige Koningin „voor Wie in onze zielen zich drie eeuwen van liefde samenvatten”J) Die bede ontwelde ook aan de harten van de Haagsche Joden tot zelfs in de nederige woningen der om hare Oranjeliefde van oudsher bekende „Haagsche Jodenwijk”, toen Hare Majesteit voor het eerst als Regeerende Koningin Hare residentie binnentrad en feestelijk ontvangen werd door Commissien van Dames en Heercn, waarin ook de Haagsche Israëlieten waren vertegenwoordigd. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 147