DE FRANSCHE TIJD. 150 van que de l’abandonner, vous affronterez mille fois la mort. Vous le jurez, soldats, vous le jurez, et j’en crois vos serments. Un Batave n’a jamais été parjure Soldats, cédons aux sentiments qui nous maitrisent et repétez avec moi: Tout a 1’honneur, tout a la patrie! Vive Napoléon le Grand et le Bien-Aimé Het was dezelfde „compagnie de reserve”, waarvan een jaar later de manschappen een zoo groot aandeel zouden nemen in de herstelling der onafhankelijkheid. Daar werd vermist een Manspersoon met naame Napoléon, die hem te regt brengt sal een Oranje-coekarde tot een verering hebben. De Stassart gaf van dit oproerige geschrift te Parijs kennis, tevens meldende, dat hij de bekendmaking door de pers zoude verbieden. Ook te Leiden werden oproerige geschriften aangeplakt In November 1812 ving de noodlottige terugtocht van het Fransche leger uit Moscou aan. De geesten hier te lande kwamen inwendig in beroering, men gevoelde dat het einde der Fransche overheersching naderde. Een zekere geest van opstand woei over Nederland, spoedig echter onderdrukt wanneer zij zich ontijdig voordeed, zooals in de maand Februari in Oud-Beijerland, over welke beweging ik reeds in den aanvang van mijn voor dracht sprak. Den 8en Januari 1813 werd te Js-Gravenhage des ochtends vroeg het volgend aanplakbiljet door de politie afgescheurd van de muur van de Halle au blé (Koornmarkt)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 163