DE FRANSCHE TIJD. I5I En de Stassart eindigt nog eens met er op te wijzen dat de Marivault gevaarlijk spel speelt en de ingezetenen van het Fransche gezag steeds hoe langer hoe meer afkeerig maakt. Het oproer te Rotterdam was als een sein tot andere opstootjes zooals te Dordrecht, Den Haag en Scheve- ningen en tot een werkelijken opstand te Leiden op 1921 April 1813. Een feit van oogenschijnlijk geringe en een paar maanden later, ongeveer half April barstte een tamelijk ernstig oproer te Rotterdam los. De onmid dellijke oorzaak hiervan was de inschrijving voor de Schutterij en het gewone gemis aan beleid van de Marivault, die nog steeds „Commissaire-général de police” was. De Stassart begeeft zich onmiddellijk naar Rotterdam om de orde te herstellen, hetgeen ook zonder bloedvergieten plaats kon vinden. In zijn rapport aan de Regeering te Parijs beklaagt hij zich natuurlijk weer bitter over de Marivault. Vooreerst had deze verzuimd bijtijds de lijsten der Schutterplichtigen door zijn commissarissen van politie te doen opmaken en was daarmede eenigszins de oorzaak van het standje. De Stassart schrijft verder „Des attroupements ont eu lieu, et par suite des propos „et du désordre, mais il paraït constant qu’il y avait de „l’exagération dans le rapport que m’avait fait M. Ie „commissaire-général, qui n’ayant pas été témoin des choses, puisqu’il était resté chez lui, n’a pu en juger „que sur le rapport des Commissaires de Police, rapport „qui s’est ressenti des froissemens d’amour-propre, „occasionnés par divers ordres en sens contraire, qui „avaient été donnés par les adjoints du Maire d'une part „et de F autre par les commissaires de police, qui auraient „du seborner a prendre et exécuter les ordres de la Mairie”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 164