DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. 232 Courant met in de week litgegeven bij Stephanus Sedert 15 April 1733 verscheen de den naam van Jacobus de Jongh. In 1739 ging de Courant over in Anthonie de Groot in de Zuijlingstraat. De Courant werd toen drie malen uitgegeven. In 1756 werd de Courant ui de Groot in de Zuijlingstraat. In 1770 hebben Burgemeesteren het recht van uitgaaf aan de Erven van S. de Groot ontnomen en verpacht aan den Boekverkooper Pieter Gosse Jr. In 1774 staan als uitgevers vermeld Pierre Gosse Junior en Zoon in de Houtstraat. In 1781 woont P. Gosse Junior en Zoon op het Plein. In 1784 is de Courant uitgegeven door de Wed. P. Gosse Zoon op het Plein. Nog in het laatst van de maand Augustus 1786 kwam de ’s-Gravenhaagsche Courant driemaal ’s weeks uit, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Van af 26 Augustus 1786 viermaal ’s weeks. Met N°. 41 van Maandag 6 April 1795 was het met de ’s-Gravenhaagsche Courant gedaan, en werd ze door de Haagsche Courant van Johannes de Groot vervangen. In 1805 is de Courant uitgegeven bij Pieter Frederik Gosse in de Spuijstraat. In 1813 is de Courant gedrukt in ’s-Gravenhage bij G. Vosmaer en P. F. Gosse, Stads-Drukkers en wordt uitgegeven bij B. Scheurleer Jr. in de Venestraat. In 1814 is de Courant uitgegevenIn’s-Gravenhage bij Pieter Frederik Gosse. In 1815 is de uitgave: Bij het Bureau der’s-Graven haagsche Courant, Wijk D, No. 51. In 1816: Bij het Bureau der’s-Gravenhaagsche Courant in de Torenstraat, Wijk D, N°. 419. handen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 245