Jong. DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. 24I h. bovenzinlijke bij 16 1890 telde 67 bladen, af 23 44 53 97, zoodat in 1903 in Den Haag verschenen 97 dag- en weekbladen a. d. studie v. De lijst van 47. Voorburgsch Nieuws- en Advert.-Blad. 48. De Vriend van Oud en 49. De Vrije Opmerker. 50. De Vrije Pers. 51. De Wapenheraut. 52. Weekblad gewijd 53. Weekblad voor Privaatrecht enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 254