308 HANDEL EN NIJVERHEID VAN DEN HAAG, ENZ. November 1900. J. H. Jacobs. schijnsel, dat zich trouwens op ditzelfde gebied in de laatste jaren allerwege in ons vaderland voordoet, daar alom handel en nijverheid uit hunne lange sluimering schijnen te ontwaken. Zoo gaat dan den Haag, dat we dus ook in dit opzicht met Huygens „het heele land in ’t klein” mogen noemen, onder gunstige voorteekenen de 20e eeuw in.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 321