UIT DEN SOLDATENDOOS VAN DEN HAAG. 313 3 zieken bestond uit 23 zieken. van de Kasuary straat De Artillerie telde 5 Officieren, 135 manschappen enz., en 45 krijgsgevangenen, terwijl de Cavalerie 11 Officieren, 257 manschappen, enz., en een kamer, twee luitenants samen een kamer, bovendien kreeg men vertrekken voor de oppassers. De vergoeding voor logies per maand bedroeg voor een Maarschalk of Luitenant Generaal ƒ150; voor een Gen. Majoor f 90. v. e. Brigadier of Kolonel ƒ60; v. e. Lt. kolonel of Majoor 45; v. e. capitein/'25; voor de Luitenants 15. Beleediging, bedreiging van de burgerij was ten strengste verboden; doch ook omgekeerd mocht de Burgerij zich niet te buiten gaan. Blijkens schrijven van 10 Februari 1809. 3 Div. 2- Bureau, werden door den Haag aan het Rijk overgegeven de navolgende gebouwen met fournitures, kribben, enz. getaxeerd op een totaal bedrag van 184414-12-8: 1. een huis en erve, tuin, stalling en orangerie staande en gelegen in het Westeinde, en uitkomende in het Slop naast het Spinhuis, tevoren toebehoord hebbende aan den Heer Zoutman; 2. een huis en erve en tuin in het Westeinde toebehoord hebbende aan Dominicus Bouwier; 3. een huis en erve met tuin, stal en koetshuis, naast het voorgaande perceel in het Westeinde. toebehoord hebbende aan den Heer Mollerus; 4 de gewezene Hollandsche Schouwburg met het zoogenaamde schildershuis, staande in de Assendelftstraat; 5. een huis en erve staande en gelegen op de fluweele Burgwal, toebehoord hebbende aan den Heer van Maasdam; 6. een huis en erve op de fluwele Burgwal, voorheen het logement de drie Steden; 7. een stal op den Hoek van de Kasuary straat en de Heerengracht; 8. eene cazernstal, loots, tuin en koepeltje onder de Uilen bomen; 9. eene cazerne en paardestal aan de Sluis in hetVoorburg- straatje; 10. een cazern over de Dennewegsbrug naast de stallen der gewezene Gardes de Corps.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 327