UIT DEN SOLDATENDOOS VAN DEN HAAG. 325 Bij al de voornoemde koetsen, liep aan elke zijde een lakei in de livrei van den Staat, met gedekten hoofde. Kompagnie Grenadiers, benevens een halve Kompagnie voor de deur der Vergaderzaal. De plaatsing der muzi kanten van het 11 Baton. Infie. Zou later aangewezen worden en zij moesten op bevel musiceeren. De Staf van het Garnizoen recipieerde den Raadpensionaris en conduiseerde Z. Exc. naar boven. De stoet stelde zich te 12 uur bij het Oude Hof in beweging en bestond uit: 1. Een conducteur te paard; 2. een detachement van het ie Reg1. Ligte Dragonders; 3. Twee boden van Staat, met ongedekte hoofden; 4. vier koetsen met Leden van den Staatsraad en den Secretaris, de jongsten vooruitgaande5. een koets met de Secretarissen van Binnenlandsche Zaken en van Financiën 6. een koets met den fungeerenden Secretaris van Marine en met den Secretaris van Oorlog; 7. een koets met den Algemeenen Secretaris van Staat en met den Secretaris van Buiten- landsche Zaken; 8. De Kamerbewaarder en Eerste Conducteur des Boden in het zwart gekleed en met ongedekte hoofden9. zes Boden van Staat in het zwart gekleed met hunne Bussen en ongedekt; 10. de koets, waarin Zijne Excellentie den Heer Raadpensionaris, bij elk portier drie bedienden in livrei; n=, een detachement van het ie Regh Ligte Dragonders tot sluiting van den Stoet Den iaën September 1805 bezocht de Generaal en Chef Marmont wederom onze stad, thans logeerende in de „Maréchal de Turenne’J. Hij woonde ’s avonds het concert bij van den Virtuoos Boucher, in den Nieuwen Haagschen Schouwburg, die voor deze gelegenheid sierlijk met was kaarsen was verlicht. Den 1 October 1805 werd de Artillerie-School alhier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 339