Van de in de le kolom genoemde Wapens waren te ’s Gravenhage in Garnizoen in de jaren: I <- I I j 4= Kie- i 3-K. L 'i Gcucci.ivciicci. vrciicei. 3» Bat". 14= Bat".|i= Bat", in in in Delft Delft. Delft. i855 I i856 I 1857 1858 1859 i860 1851 1 1844 J 1845 1846 1861 Geheel. 3“ 3e 3e ie ie 2- 2= 4" 4e 4e 4e 3° 3= 3e Ie Kie. 2= K«- 4" K" I"K" 2= Ki' Kie- (6) Veld-Artie- 2"- Kie- 2' Kie- Den 15 October 1843 werden opgericht Drie Regimenten Dragonders, Twee Regimenten Lanciers Vesting-Artillerie, Een Regiment Rijdende Artillerie, Een Korps Pontonniers 3= Kie- 3e Ki' 4e Ki' I Van ie Reg' Regiment Grenadiers en Jagers. Regiment Lanciers. in Delft. ieBatn. in Delft. Van ie Reg'- Van ie Reg'- Van ie Van ie Reg'- Reg'- Van 1= Reg'- Van i= Reg'- Van ie Reg'- Een Kie- 2= sedert 26 Aug. ’46 de Jagers te Paard. Een Kie. Een Kie- Van 1= Van ie Reg'- Reg'- Baten in Delft. Bat»"- in Delft. ■7’ Geheel. ie Batn.jieBat'i-j3=Batn. 2eBatn. 2eBat", in in in in in Van Van Van Van 7e Kie- I 7eKie. 11(5= Kie- 13e Rie- van het 3= Reg'- Artie- 4= Kie- 4= Ki=- j Regiment Dragronders. Rijdende I Een Artillerie, i Kie- Den 19 October 1843 werden opgericht Twee Regimenten Veld- en en Een Kompagnie Artillerie Werklieden. en Een Escadron Jagers te Paard. 5=Ki=- Van ie Reg'- 1847 1848 1 1849 1850 Geheel.iGeheel. Geheel. Geheel. Geheel.)Geheel. Geheel. Geheel. 3= Bat11. 4e Bat".|ie Bat". 3= Bat". 3- Bat". -1 v» I i v» v» lij. 1 ’O Delft. Detachement j Vesting- Artillerie. I in in in Breda. t Delft. Delft. I 1852 1853 1854 2= Geheel. GeheeLGeheel. Geheel.'Geheel. Geheel.! Geheel. Geheel. oe Po-n Le Pntn I re Rof-nt ge Bat". 14s Bat" Te 'O-'.i in in Leiden. Leiden. Een Ki- m in in in m Leiden. Leiden Leiden Leiden Leiden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 351