was appropriated to belongs to the Batavian er geen honderd komt tot de conclusie dat het bij zeer verklaarbaar was, dat r) Er waren in den Schouwburg aan de Casuariestraat vier rangen. Onder een programma van een concert, dat den 18 Mei 1803, daar gegeven werd om y'/o uur door Mad. Rolandeau te vinden. Hoe het zij het grondvlak zal wel hetzelfde zijn gebleven, en dit geeft ons vrij wel zekerheid dat de theaterzaal van zeer bescheiden afmetingen moet zijn ge weest, zelfs voor dien tijd. Dat het er inwendig ook niet bijster schitterend uitgezien zal hebben, mag men aannemen op grond van eene mededeeling van een Engelschman, die in 1800 den Haag bezocht en eene voorstelling bijwoonde. In „A tour through the Batavian Republic during the later part of the year 1800, bij R. Fell, London 1801”, leest men: „The theatre is smaller than that at Rotterdam and the decorations inferior. It was impossible to see the scene, which was drapt between the acts, without smiling. It represented cupids hovering over the altar of Love. The cupids were chubby Dutch children, formed in nature’s homeliest mauld; the graces were round-faced damsels, with flaxen hair, and the goddess of love an antidote to that passion. „The centre-box, which formerley the use of the stadtholder, now directory. „The directional box has no ornaments to distinguish it from others, and I should not have known to whom it belonged, had I not seen on entering to the theatre, a 'piece of paper pasted on a box door, on which was writen in an almost illegible hand „Le logis de directoire Batave”. i) Deze schrijver vertelt verder dat bezoekers waren en zulke slecht bezette zalen EEN EN ANDER OVER DEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG. 379

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 401