380 EEN EN ANDER OVER DEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG. No. I. La Superbe Simphonie d’Haydn, dite la Reine de France (Paroles Franchises.) Air de Paisiello, Mad. Rolandeau. Andante de la Reine de France. Air Bouftbn du célèbre Cimarosa, par un amateur. Trio du marquis de Tulipano. Mad. Rolandeau et deux amateurs. Seconde Partie. Grande Ouverture de Mozard. Scène et Rondeau de Cimarosa, Mad. Rolandeau. Trio concertant de Forte Piano, Basson et Violon. Duo de Cimarosa. Le Concert sera terminé par des Romances, Chantés par Mad. Rolandeau. 2. 3' 4- 2. 3- 4- 5- de Paris, zijn de rangen en de prijzen der plaatsen aldus aan gegeven: 1= Loge /'3, 2 Loge 2, Parterre f 1. 3-Loge /i.— Dat programma deel ik als eene proeve van de programma’s van dien tijd hier even mede Première Partie. de ondernemers zuinig waren met de verlichting, zoo zelfs dat de muzikanten van het orkest, wanneer zij gedurende de pauze hun plaatsen verlieten eerst zorg zaam de lichten bij hun lessenaars uitdoofden om ze eerst bij hun terugkomst weder aan te steken. Moet deze slechte opkomst van het publiek tot de veronderstelling leiden dat de samenstelling van den troep te wenschen overliet, of moet zij aan de tijdsom standigheden geweten worden En het een en het ander zal wel het geval zijn geweest, want het gehalte zelf van hetgeen het publiek aangeboden werd was voor die dagen waarlijk zoo slecht niet. Uit het beste van dien tijd was het repertoire in het jaar 1800 samengesteld, o.a. uit opera’s van Cimarosa, Dalayrac, Grétry, Gaveaux, le Moine, Della Maria, Solié enz. En in het voorjaar van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 402