388 EEN EN ANDER OVER DEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG. Balcons du premier rang. Loges du premier rang Parquet Baignoires Balcon et Loges du second rang Amphitheatre Parterre Loges du troisième rang mede dat het Spectacle les Commissaires il est au Theatre pendant les 3~ 0-0 2 0 0 1 10 o 1 10 o I 10 o I I o o I 2—0 o - 12 O Kunstschilders van Cuilenburg, Henning, en Breckenheimer welke dit werk zoo ontworpen als uitgevoert hebben. Niets is daarin veronachtzaamt, om agrement te geven aan de andere Vertrekken van Sociëteit, waar mede dit Gebouw is versierd. Verders is de goede orde, in allen opzichte bevorderd.” Opmerkelijk is het dat nergens iets vermeld wordt omtrent de eerste voorstelling van den Franschen Opera- troep. Wel wordt in de hiervoren afgedrukte advertentie gezegd dat Fransche voorstellingen zouden plaatshebben op 1, 3 en 5 Mei, maar omtrent die aangekondigde voorstelling op 1 Mei vond ik niets. De eerste Fransche voorstelling in den nieuwen Schouwburg waarvan melding gemaakt wordt, is die van Donderdag 3 Mei 1804; op gevoerd werden La Dot. opera in 3 bedrijven van Dalayrac, en Adolphe et Clara, ou les Deux Prisonniers, opera in 1 bedrijf van denzelfden. Onder de advertentie, waarin dat bericht werd, staat „N.B. Par ordre de M. M. expressément défendu d’entrer répétitions et executions.” Den 14 Mei deelde de Haagsche Courant die in deze zaken ons het meeste licht verschaft voor het vervolg de prijzen der plaatsen van francais zouden zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 411