389 EEN EN ANDER OVER DEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG. Nog vinden wij in ditzelfde jaar 1804 gepubliceerd dat de Concerts de Souscription, die tot nogtoe des winters om de 14 dagen in het hotel du Vieux Doelen plaats hadden, voortaan in den Schouwburg zouden gegeven worden. Het eerste concert had plaats Woensdag 21 November. Later hadden de Apollo-concerten, in 1814 gesticht, ook plaats in de Schouwburgzaal, gelijk wederom later tot bijna aan het eind der eeuw, die van de Maatschappij de Toekomst en van vele hier doortrekkende virtuozen, zooals Wieniawski o.a. Die Apollo-concerten waren vocaal- en instrumentaal en hadden om de 14 dagen des winters plaats. G. Bruining, deelt daaromtrent in zijn „Description de la Haye, et de ses environs” (1816) het volgende mede: „Lorsque les Concerts se tiennent, le parterre est couvert d'un plancher au niveau de celui de la scène, aufond de la quelle s’èlève un orchestre pour une cin- quantaine de Musiciens. Le tout, qui forme alors une grande salie est éclairé par des quinquets, qui rèpandent sur l’orchestre toute lueur nécessaire. La familie Royale se place dans les Loges, qu'EUe a dans la Salie de Spectacle. Les autres Loges sont occupés indifféremment. „M. Welsch, maïtre habile, dirige la musique. Les Com missaires tachent de la rendre, par une variation bien ordonnée, aussi agréable qu’il est possible, et ils sont en cela seconde par nombre d’amateurs, qui accompagnent les Musiciens de profession. Les Etrangers et les officiers de la garnison sont admis.” Ik moet haast aannemen, dat deze stadsbeschrijver een weinig overdrijft, waar hij mededeelt dat het parterre geheel met een planken vloer overdekt werd; ik althans, maar mijne herinnering loopt alleen over de laatste 40 jaren ongeveer, heb daarvan nooit iets gezien of gehoord. Wel herinner ik mij dat over het orkest heen een plankenvloer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 413