F. II G. 44i 369 Enthoven iLeon). Everts. (Luitnt.-Kol.) 367 189 Frieswijk. (Benjamin)96 bladz. Electrische verlichting. 276 Elhorst (Dr. H. J.) 93 Ellenberger. (Mevrouw^ 372 Elout van Soeterwoude. (Jkvr. S C. A.) Emden. (Mr. E. L. van) Emmapark Emmert Enthoven. (fabriek van) Enthoven. (L. E) 89 127 (n. 2) 26 396 268 122 Enthoven. (L. J.) ijzerfabrikant 261 en 262 306 334 'bladz. Fynje. (Wijbo) 174 In. 1) Gagneux. (E188 en 190 Gardoni Gasfabriek Gazette de la Haye Geen. (Majoor van) Geering. (J.) Geering. W.) Gemeente-waag Genevois Gennevoise Germain Gerretsen. (Dr. J. H.) 18 146 Baptist van) 355 Faassen. (Rozier) Fabrieken268 Falck. (G 413 Fannins Scholten. (Mr. C. A.) 357 en 385 Faubel. (A.), Directeur van den Schouwburg 406 (n.) en 418 Ferares. (J. van J.), Ópper- Rabbijn131 Feuille politique du Départe ment du Zuiderzee 175 Fink. (Mej.)413(11.1) Fleury. (Léon)408 Flier. (Dr. G. J. van der) 97 Floricourt 397 en 400 Fluweelen Burgwal 15 Fonderie. (instrumentmaker) 250 Fonds ter aanmoediging der nationale nijverheid. 258 Fontein op het Binnenhof. plaatsing van de) Foreest. (N. van) Fornenburg. (Jan Fransche tijd (de) door Mr. P. H P. van Marie135 Franses en Zoon, (fabriek van) 270 Fransman. (Directeur van de Nederl. Opera) Frerichs. (W. D.) 414 17 en 262 180 334 396 396 294 421 401 395 97 Gerth van Wijk. (Dr. J. A.) 95 en 97 Geschutgieterij261 Gestas. (H de)146 Gevers Deynoot158 Gheel Gildemeester. (Dr. F. van) 97 Gheel Gildemeester. (Dr.F. van), deProtestantsche Gemeenten in ’s-Gravenhage gedurende de 19e eeuw66 Gigch. (M. J. van) 110 (n. 2). Gilden. (Opheffing der) 252 Giunta d’Albani. (Gebr.),boek drukkers Godefroi. (Mr. M H.). Goederenvervoer 265 120 289 Goens. iRijklof Michael van). 168 Goes, (van der), Kolonel 331 Goes, (van der). Secretaris van Staat van Buitenl. Zaken 323 Goes. (F. van der) 357, 382 en 385 Gogh. (Floutzagerij van Van) 274 Goldsmid. (N. D gasfabrikant 262 en 305 Golverdinge (van), boekhande laar. 90, 265 en 390 m.) Gondel naar Scheveningen305 Goossens. (Mad.) 392 en 396 Gosse. Jr. (Pieter), boekver- kooper en uitgever 180, 181 611232 Gosse. (Pieter Frederik), uit gever en stadsdrukker 168, 232 en 233

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 469