Q. R. 449 70 en 317 Raad van India." („de), logemt. 321 Polak. (Alexander). Polak. (S. B Polak Daniels. (Mr. D.) Polak Daniels. (Tanchumi 133 (n. 3 278 379 (n) 124 97 18 414 279 97 401 421 bladz. Raadhuis, (restauratie en ver- grooting van het) Rachel. (Mad=llt:) Rademaker. (Chocoladefabriek van) Rademaker. (Ds. G. A.) Raimond. (M.) Rasse. (Mad. de) Rauscher. (J.)396 Rechtbank van Koophandel 258 Regentessekerk 70 en 95 396 402 bladz. 106 396 121 121 de Politieke Blixem. (patriotten blaadje) Poncelet. (Mad.) Poolman. (Christine) Post. (G. P.) Postkantoor. (Vergrooting verbouwing van het) 164 381 372 81 en verbouwing van het) 18 Post naar den Neder-Rhijn (De). 168 Post van den Neder-Rhijn. (De). 168 Posthumus Meijjes. (Dr. E. J W.) 95 Lange Poten. (Verbreeding der) 41 Prévost (Mad.) 408 en 410 93 93 157 Ufford. (Jkvr. J.) 89 Oranje” (de) IJzer- 270 81 Quandt. (Dr. Emil) Quandt. (Ds. Johs.). Quarles Quarles van Prévost (Mad.) Prins Alexander der Neder landen. (Artikel van) in het Vaderland) 222 en 223 Prinsegracht15 „Prins van gieterij Prins Willemschool Prins Willemstraat (eertijds Nieuwstraat) teScheveningen 32 Pronk. (Jacob) 34, 143 en 306 Protestantsche Gemeenten in ’s-Gravenhage gedurende de 19e eeuw, (de), door Dr. F. van Gheel Gildemeester 66 Pujet412 Punt. (Jan), acteur355 Pijman. (G. J.), Agent van Oor log 314 Pijper. (P.)386 Reindre Renaud. (W.), organist Renauld. (Directeur van den Schouwburg)417 Rengers van Warmenhuizen 416. Reudler. (Ds. Reinhard Theo doras Frederik)98 Reus (Ds. Nicolaas de) 98 Revel. (Jean Charles), Pasteur. 99 Reijerdam. (van)208 Ridder. (Ds. Herman de) 93 Ridder. (Ds. Jan Herman de). 99 Ritner. (A.), Commissaris van Oorlog Ritzenthaler. (Stalhouder) 378 Rochussen. (J. J.) 190 en 191 Rode399 Rodriguez Pereira. (A.), Opper- Rabbijn133 (n. 3.) Rokebrand. (bierbrouwerij van Ch.) Rolandeau. (Mad.) Roodenburg. (A.) Roozeboom. (Ds. J. J.) „Rozenburg.” (Haagsche Porse lein- en kunstaardewerk- fabriek)274 Rossi414 Róssing (A.), uitgever 233 Rostollant315 Rotterdam, (logement van). 7 Roussel421 „Rozenmaagd.” (huwelijksplech tigheid van een)147 Ruitenschild. (Dr. Gerrit), 76. 82 en 97

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 477