’s-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE EEUW. 58 dure tijd is voor dezen de zomer, immers ’s winters kan men thuis blijven maar in het schoone seizoen is ieder op de been, men leeft dan in een glazen huis als ’t ware en de verleidingen zijn talrijk; Tent, Tuin, Promenade, Scheveningen zijn zoovele druk gezochte trekpleisters. Over dit laatste een enkel woordontegenzeglijk is de directie van het Zeebad in wakkere handen, even waar is dat de muziek der kapel alle wenschen bevredigt, maar of dit voldoende redenen zijn om de hoofden zoodanig op hol te brengen dat men honderd dagen lang, ’s ochtends en ’s avonds naar het terras snelt om zich per saldo in een zaal te laten uitstoomen blijft de vraag; dit ergert velen omdat het eenvoudig eene modekwestie is, want iedereen is bewust dat zelfs de geestdriftigste muziekliefhebber daar oververzadigd van worden moet. Jammer genoeg lijden daaronder alle andere ondernemin gen, hetgeen zeer ten nadeele komt van eene veelzijdige ontwikkeling onzer schoone badplaats. Prettiger en stellig meer hygiënisch is het strandbezoek, waar de honderden strandstoelen nog niet voorzien in de behoefte en daardoor in het zand en tegen den duinvoet schilderachtige groepjes worden gevormd die eene rondwandeling veraangenamen. Een Scheveningsch vuurwerk, dat driemaal wordt uit gesteld en éénmaal afgestoken, en dan toch onbeduidend blijkt te zijn, is het ultimatum van geneuchte voor de halve stad, die er door duizenden wordt vertegenwoordigd. 3) Herhaaldelijk gaven wij onze bevreemding te kennen dat de hier zoo gewaardeerde rieten strandstoelen zoo weinig in gebruik waren op de élégante zeebadplaatsen in België en Frankrijk, de dames zakken daar liever met hunne kleine stoeltjes in het zand weg; eindelijk werd ons dit opgelost: die oorden strekken hoofdzakelijk om te schitteren met extravagante toiletten en deze worden al te onmeedoogend verhuld in die groote stoelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 70