t82 samengesteld DE OPRICHTING VAN HET CORPS, ENZ. worden, maar wel diende deze nieuwe maatregel van geweld om den haat, welken men Napoleon reeds toedroeg, nog meer te doen aanwakkeren. In het decreet werd bepaald, dat het korps Gardes d’Honneur uit vier regimenten zou bestaan, die zich op eigen kosten moesten kleeden en monteeren. Als personen, die voor deze regimenten in aanmerking kwamen, werden genoemd ongehuwde jongelieden van 18 tot 30 jaar, zonen, kleinzonen of neven van leden van het legioen van eer, hertogen, graven, baronnen en ridders, leden van kiescollegiën, algemeene en muni cipale raden, voorname ambtenaren en de meest belasting betalenden uit ieder departement. Ieder regiment was uit een staf en tien escadrons ter sterkte van 2500 man, terwijl als formatieplaats was aangewezen voor het iste regiment Versailles, voor het 2e Metz, voor het 3e Tours en voor het 4e Lyon. De monteering dezer regimenten was gelijkvormig en het groot tenue wordt als volgt beschreven donkergroen laken gevoerd met wit flanel, De pels van de boorden van kraag, borst, middel en mouwen met zwart bont omzet en witte koorden versierd. Handschoenen olijfkleur. De dolman was eveneens van groene kleur, aan het boveneinde met linnen en aan het ondereinde met rood Ieder gevoerd, met scharlaken kraag en mouwopslagengalon van de kraag, looze zakken en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 194