i85 DE OPRICHTING VAN HET CORPS, ENZ. Eijck. 20. '■'r 21. 22. Brigadier jste detachement. 16. Willem Gerard Clignett. 17. Jan Nicolaas Adriaan de Coningh. 18. Willem Cunaeus. 19. Adriaan van Dam. Engelbertus George van der Does. Jacob Elisa van Dongen Bolding. Dirk Donker Curtius. 23. Ary van Driel. 24. Johannes van der Drift. 25. Ewoud van der Dussen. 26. Dirk Daniel van *27. Philippus Fijck. *28. Jan van Foreest. Brigadier iste detachement. 29. Ocker Gevaerts. 30. Francois Gevers. 31. Marius Bennudius Helenus Wilhelmus Gevers van Endegeest. 32. Adriaan Karel van der Goes. *33. Jan Fredericus Levinus Graevestein. 34. Abraham Graswinckel. 35. Frederik van Grovestins. 36. Hendrik de Gijselaar. 37. David Catharinus de Haan. 38. Steven Hageman. 39. Gerrit Harting. 40. Pierre Jean Charles d’Hautavoine. (Franschman). 41. Jan Adriaan van der Heim. 42. Albert Willem Laurens Maarten Heldewier. 43. Samuel Alexander Hemmingson. 44. Marie A. F. H. Hoffman. 45. Willem van Hogendorp. 46. Jacob Cornells Honig Ongelaar, commandant van het i$te detachement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 197