248 ENKELE AANTEEKENINGEN, ENZ. bevelen dier politie in ieders persoonlijk belang is, zal worden verwezenlijkt. Een politie-korps, waarbij men de keuze laat vallen, bij benoeming, op mannen van zekere beschaving, ook voor de lagere gelederenwaar men voor de hoogere gelederen degelijke kennis, ontwikkeling, ervaring gaat vorderen; waar men den agent zoowel als die boven hem staan eerbied voor het publiek aanprijst en inscherpt zulk een korps slechts zal over korten tijd bij ’t politie wezen denkbaar zijn. En de politie heeft een taak te vervullen, in onze dagen, welke met den dag zwaarder wordt. Zeer veel ontbreekt er nog aan de organisatie, zoowel hier, te ’s-Gravenhage, als eldersDe lange, steeds grooter wordende reeks van onontdekte moorden, inbraken, enz. welke, helaas, een dagrubriek in onze bladen is gaan vormenis daar om hen, op wie de verantwoordelijkheid rust, vóór te houdenspeciaal onze recherche behoeft eene meta morphose Ook op dit laatste punt zal ik nu niet verder ingaan. Wij, Hagenaars, kunnen dankbaar constateeren, dat we er bijvoorbeeld met Amsterdam vergeleken -nog „zalig” zijn afgekomen in den loop der tijden. En als de kippendieven niet telkens de hoenderhokken hadden geplunderd, zou de Haagsche politie, in de rustige periode, soms maanden achtereen haar taak in schier-ongestoorde, werklooze waakzaamheid hebben kunnen vervullen De goede, oude tijden van Waldeck en Beukman, ook wel van ’t eerste gedeelte der regeering van Van Scherm beek, zijn voorbij. De moordenaars zelfs de „stekers” schijnen gelukkig, niet ’t liefst in het Haagje te zijn, maar de inbrekers, en hunne velerlei trawanten, laten zich geen week „onbetuigd”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 260