Jozef Israels. 255 SCHEVENINGEN, GLANSPUNT VAN DEN HAAG. te beuken, maar die u niet heeft kunnen verslaan. Er zijn menschen, die bij zulke stormnachten niet kunnen slapenmaar is men er aan gewoon, dan lijkt het een slaapzang, die u langzaam doet indommelen. Soms wordt gij door een geweldigen rukwind wakker geschud, en verblind door het weerlicht, gevolgd door knetterende hagelbuien. Dan komt men eens even voor het raam kijken, bespiedt den stand van lucht en wind om dan spoedig weer onder de wol te duiken en verder den slaap te genieten die zoo plotseling onzacht werd verstoord. Zulke dagen en nachten in Scheveningen, zijn zij misschien niet nog verhevener en aangrijpender dan de zachte zomerdagen? In zulk een tijd is de mensch een held, kampende met de elementen, waarbij lichaam en geest versterkt uit den strijd komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 267