282 W. P. van Stockuni. IETS OVER DEN HAAGSCHEN BOEKHANDEL, ENZ. aardige persoonlijkheid als door de kunstveilingen, die hij in het lage huis in de Raamstraat hield. Veel naam heeft hij nooit gemaakt. Slechts nu en dan ziet men nog door de Haagsche straten zijn bediende, dien hij steeds „Piiièrre” betitelde, rondwandelen. Toen week de duisternis, en kwam er met den stoom wagen, waarmede Ste phenson de wereld had omgeschapen, een geheel nieuwe tijd. Wat vroeger rustig ge schiedde, geschiedde nu haastiger; nog wel niet met de zenuwachtige overdrijving van het heden, met zijn telefoon en automobiel, maar toch met een gang, die scherp afstak bij de deftige kalmte van vroeger. Na Jacob kwam W. P. van Stockum, de eerste Haagsche boek handelaar der 19e eeuw, op 19e eeuwsche basis. Man van beschaving, opgeleid in de strenge school van den ouden den Hengst, die, als hij op dreef was. nog wel eens Latijn sprak! stichtte hij in 1833 een zaak in de Gortstraat, welke eenvoudige woning, waar hij intusschen met van den Bergh, van Zeggelen, ten Kate, „Oefening kweekt kennis” stichtte spoedig werd verwisseld voor de woning op het Buitenhof. Als een bijzonderheid vindt men vermeld, dat hij de eerste boekhandelaar in den Haag was, die uitsluitend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 295