ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. 345 den Koekampe en van daarna alles wat tot herstel of de gebouwen, molens, en bekostigd en van allerlei aard, gedaan zoowel tijdens ’s Graven verblijf in die Haghe, als op reis. En komt de Graaf na eene afwezigheid van eenige weken of langer weder thuis, dan komt het daartoe afgehuurde schip tot bij de brug voor de Spui-poort om ’s Graven Camerwant en Koecwant terug te brengen, dan zien wij overal daers te doene was scoen maken in die Hove, dan komt Jan den leydecker overal de daken even nazien en stoppen en de scoerstienen rumen, dan komt de glasemaecker zich overtuigen of in alle veynstren nog alle ruitjes aanwezig zijn, en dan komt Heynric den tymmerman mit Airndt den spoermaker de sloten en slotele in orden brengen, en wordt overal alles gehemelt, de vulnesse uitgecroden en de rijwegen weder met puin of misse aangehoogd, terwijl de kelders worden voorzien met pipen of aemen wijn en met tonnen bier en de provisie-kamers of ’t lardier, met alles wat het saisoen meebracht. Inderdaad, die rekeningen zij vertellen ons het gewone leven, eigenaardiger, eenvoudiger en ongezochter dan eenig historie-schrijver zulks had kunnen doener is geen sael, geen earner, geen ghanc of proyeel in ’s Graven Kasteel, geen stille zelfs, of zij komt bij herhaling in die rekeningen voor, er gebeurt bijna niets waar eenige uitgave aan verbonden is of het wordt daarin ter loops vermeldt. Bij gemis aan plattegronden van het Kasteel uit die dagen, is het echter hoogst moeielijk, zich omtrent de ligging der vertrekken, in de onderscheiden Dan volgen de uitgaven ten behoeve van ’s Graven Cappelle, aan kaarsen, oly, hostien en ornamenten, voorts die van den coeltune en van het Hout of bosch en onderhoud of verbetering aan bruggen en wegen dat jaar is gedaan eindelijk de huishoudelijke uitgaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 363