32 EEN EEUW GENEESROMMEL. Het haagsche magazijn is herschapen in topografiesch bureel. Kort bij, aan de Zusterlaan, thans Nieuwehaven, is de Hekkelaan. Aan de noordwestzijde, waar nu de gemeente- bewaarschool zich bevindt, stond in het begin der vorige eeuw het magazijn van kleeding. Dit werd op last en tèn laste der prinses van Oranje Anna Polovna twintig augustus ’31 tijdelijk ingericht tot verpleging van twintig zwaar gewonde krijgslieden en vijf officieren, die zich loffelijk hadden onderscheiden. Twee augustus was de kroonprins aan het hoofd van het leger België binnen getrokken en den volgenden dag begon de veldtocht, bekend als de tiendaagsche. In den nacht van vijl op zes september werden zes gekwetste soldaten uit Den Bosch ingebracht en behandeld door Pierre Florent Everard, lijfarts, en Gerard Willem van der Grijp, gedetacheerd officier van gezondheid der tweede klas. De prinses bezocht de gewonden in den morgen; toen de prins van Oranje haar twee dagen later verzelde, vroeg zij verlof hèm haar stichting te mogen opdragén en Willemshospitaal te noemen. Het volgende jaar werden eenige gewonden der Citadel opgenomen en later ook gekwetste dapperen van land- en zeemacht. In ’t geheel zijn er ’n honderdtal manschappen verpleegd, waarvan zes overleden. Toen het hospitaal ruim twintig jaar had bestaan, bedroegen de uitgaven ongeveer 160.000, betaald uit de „cassette” der prinses (A. W. Kroon). In ’33 is het door aankoop van ’n pand vergroot. Van der Grijp woonde vóór het hospitaal, Nieuwehaven 143. Zestien september ’52 bepaalde Anna Polovna, nu koningin-weduwe, dat er eiken zondag, later tweemaal per week, kosteloos conzultatiën zouden gegeven worden aan ieder, die geneeskundige hulp begeerde, en gratis medicijnen verstrekt, doch „het terugbrengen of terug-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 40