BIJLAGE IV. A°. Ao Ao. A°. ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. 4II Enkle posten ontleend A". 1343- Ao. aan de Rentmeesters-rekeningen en enkle jaar-cijfers betreffende de Groote Zaal. Onderstaande opgave ontleend aan de Rekeningen, is helaas nog verre van volledig, doch het bleek mij ten eenen- male ondoenlijk alle rekeningen nauwgezet door te werken, bij het opgegevene is mede een dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen de Mededeelingen, Ising en Calkoen daaruit reeds hebben meegedeeld. 1250— 1256. Graaf Willem II, de Roomsch-Koning, bouwt zich een kasteel in: „die Haghe.” 1275—1280. Graaf Floris V, wijzigt en voltooit dit Kasteel en bouwt de Groote Zaal en de Kapel. 1316 7. (oudste Rentmeesters-rekening) an die zael- deure bi coeltuyn II slotel. (een uitgang der zaal naar den tuin). 1316/7. twisken de tween Zalen (de Groote Zaal van Floris V en de oude Zaal van Willem II) die mure te maken om 3000 stiens ter selver mure. 25-29 April. Groot feest in die Haghe en in de Groote Zaal bij gelegenheid dat Willem IV van zijn tocht naar ’t Heilige Land op zijn kasteel terug kwam. 1343/4. (de rekeningen tusschen 1317 en 1343 zijn verloren gegaan) twee yseren bande an die grote tafel in die Zale.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 434