A°. ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. 419 1394- A°. 1388/9. Item Pieter den Glasemaker van IIII wind- ijser an die scive ('t roos-venster) in die zael. A°. 1389/90. (R. G.) Item van enen wederhaen, die op ten toern van d’zael staet. Au. 1390/1. Item van den zande in die zael te draghen, daer men op danste. A°. 1391/2. Item den ouden spoermaker ghegheven van sine wedden van beyden uyrclocken te be waren. XVIII ft VIII s. (R. G.) Item die sael mit harden stien bestrickt (bevloerd) bi meester Jan Ghise. Item ene nyeuwen emmer, die in den put hanct bi der zalen onder die loyfe. A°. 1395/6. Item Wolfaert den hudedrayer van een reep daer die croyn (kroon) in der zalen an hanghet. Item Ghysbrecht den spoirmaker voir die nuwe croyn die in der zalen hanghet. Item Jan den Leydecker en Clais Colen die croyn in der zalen driewarf verhanghe. Item betaalt Roeltgen den Wagenair mit sine geselle van Xm He pavey steens daarmede gepaveyt is in der zale, inde cappelle ende inder bottelrye van den spoeye int hof te voere. Item van den voirsz. paveystien bider spoeye op tie wagen te setten en int hof weder op te setten. Item om manden dair men stien ende zant mede uter zale droech die men paveyde. Item die taefelen vermaect in die zael die ghebroken waren. Item een tafel gemaect in die zael van den trydzoer mit horen toebehoren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 442