420 ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. S. An. 1395/6. Item gepaveyet in der ghanc die men after uter zalen gaet. Item betaelt (bij herhaling) den paveijers den stienhouwer en sine knecht, den operknecht, twe knechts die zant helpen dragen in der zalen, drie knechts die calc besloegen (blijk baar is toen de zaal geheel opnieuw bevloerd). Item betaalt meyster Herman den stienhouwer tot Leyde und sine geselle van twe posten lateyle ende dorpels van harden stien ge- houwe dair veynstren of wese zullen in der zalen. IIII <E' XIII s. IIII d. Item Heyntzen mid sinen knecht die die muer van der zalen veghede. A°. 1396/7. Item een banc gemaeckt in de zalen voir een tafel. Item een tafel vermaect in der zale aldaer die pips (speellieden) op ete. Item die baneken gespickert in die zalen die gebroken waren. Item van Xllm leye cost elc dusent LVII s. Ill d. dairme die noirtsyde van de salen mede decken sal. XXXIII H>' VIII A°. 1397. x) Item meyster Engebrecht de maetselaer van hairle (Haarlem) XI oude veynstren in der zale uyt te breke ende dieselve van nuwe drakenvelts stene weder te make mit alle oncost tsame in eenre some van C oude scilde ende dair ofgecort die die Rentmeister t) Het is te betreuren, dat de beide posten voor het geheel vernieuwen van de groote vensters in de Zaal voorkomen juist in dat jaar, waarop de Rentmeester particulier is be gonnen zoo kort mogelijk te zijn, en de posten, zonder omschrijving bijna, slechts onder enkele hoofden uittrok.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 443