K. J - H' wBL. ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. 433 A°. 1904. f- Een der „neuten” in de bekapping 28 A°. 1896. A°. 1899. van deskundigen ter zake dier Restauratie. 27 Juli. De beide westelijke pijlers, die tot steun der ijzeren zaal-bekapping dienden, worden ter wille van het herstel van den onder de Zaal gelegen vóór-kelder, door een schoorwerk vervangen, waardoor de ver vanging der bekapping feitelijk beslist was. A°. 1902/4. De Groote Zaal geheel gerestaureerd en weder voorzien met eene eiken bekapping, in zanienstelling, vorm en hout-zwaarten vol komen gelijk aan de aloude kap in 1861 gesloopt. 20 September. H. M. de Koningin opent in de Groote Zaal de gewone zitting der Staten-Generaal voor het dienstjaar 1905. No 15. k;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 456