436 ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. en op de Groote Zaal. Gemeente-Museum No. 160. Schilder onbekend. No. ii. A°. 1560 70. Schilderstuk 0.47 bij 0.81 M1. Gezicht van af de Plaats als sub 10. Gemeente- Museum No. 163. Schilder onbekend, in de Riemer opgenomen naar eene gravure van G. van Giessen, groot 27 bij 34 cM. Komt mede voor in „Onze Voorouders’’’ deel III, bladz. 305, groot 126 bij i8° cM. No. 12. A«. 1567. Schilderstuk 0.92 bij 1.63 M1. „Haga Comitis Hollandiae, pars 1567”. Gezicht van af den St. Sebastiaans-Doelen over den Vijver en op de noord oostzijde van het Binnen-hof en op de Zaal. Gemeente- Museum No. 162. Schilder onbekend. No. 13. A°. 1570. Schilderstuk 1.19 bij 1.53 M1. „Haga Comitis in Hollandia 1570”. Plattegrond van ’s-Gravenhage in vogelvlucht, gezien van de zuidzijde met eene aanwijzing der gebouwen in 65 Nos.Gemeente- Museum No. 94. Schilder onbekend. Deze plattegrond is zeer slecht gegraveerd door G. van Giessen overgenomen in de Riemer, groot 44 bij 505 cM., en voorzien met eene aanwijzing van 85 Nos.dezelfde plattegrond komt voor in den linker beneden-hoek van de groote kaart van ’s-Gravenhage door C. Elandts, uitgegeven in 1661 en op nieuw in 1681. No. 14. A°. 1580. Gravure 18 bij 37 cM. „Hagae Comitis” plattegrond van ’s-Gravenhage in vogel vlucht voorkomende in het werk van Braun en Hogen- berg met verklaring van 18 Nos. Gemeente-Atlas. No. 15. A°. 1581. Gravure 23 bij 30 cM. „Graven Hage, T Hof van Hollant” ’s-Gravenhage in vogelvlucht gezien en voorkomende in de 6e uitgave van L. Guicciardijn's Beschrijving der Nederlanden deze plattegrond is door de Riemer overgenomen, groot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 459