J. H. 446 ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. No. 94. voorkomende in Westhreene's Resi- den noord- 1 langs den i57 het Album: „Gezigten in ’s-Gravenhage” IV. van Wo uw inv. uitgave van A. P. van Langenhuijsen. No. 90 A°. 1845. Steendruk, gezicht in i westelijken hoek van het Binnen-hof en voorgevel der Zaal. Uitgave van F. Buffa. Coll. Bodel Nyenhuis. No. 91. A°. 1850/60. Getinte Steendruk 11 bij 17 cM. „La Salle des Chevaliers” voorkomende in de „Guide de la Haye, door H. L. van Hoogstraten, eene Guide destijds elk jaar uitgegeven. No. 92. A°. 1852. Aquarel. De Voorgevel der Groote Zaal, door J. G. Smits. No. 93. A°. 1854. Schilderij. Gezicht op de Groote Zaal door R. Viejou. Eigendom van J. H. van Bylevelt, te Alkmaar. A°. 1855. Optica prent, het Binnenhol met de Zaal voorstellende. No. 95. A". 1858. Getinte steendruk 157 bij 20s cM. Het Binnen-hof met de Loterij-zaal, voorkomende in E. Koster s schets-boek. Hilverdink, lith. No. 96. A°. 1858. Steendruk. Gezicht op de Groote Zaal door C. Bos, dentie-Album. No. 97. A°. 1859. Twee bouwkundige teekeningen in originale, 50 bij 60 cM., zijnde de opmetingen van de overkapping der Zaal, door J. Craner, teekenaar bij de Landsgebouwen Archief Landsgebouwen. No. 98. A°. i860. Schets in potlood en Oost-I. inkt. Gezicht binnen de Groote Zaal, door J. Bosboom. No. 99. A°. i860. Hofzaal vóór de Restauratie ten jare i860. Perspect: inzicht in de Zaal, gereproduceerd in het Haagsch Jaarboekje van 1894, P- 65. No. 100. A". 1861. 9 Januari. Vier bouwkundige teekenin gen in steendruk, groot: 50 bij 87 cM., behoorende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 469