KRONIEK VAN HET JAAR I9O4. 454 15 Februari. Jhr. Mr. O. J. Repelaer 17 n 20 22 23 27 3 Maart. 4 7 van Molenaarsgraaf neemt zijn ontslag als wethouder. De Gemeenteraad stelt eene verordening vast op het uitkeeren van presentiegeld aan de leden van den Raad. De Gemeenteraad sluit eene overeenkomst met de firma Siemens en Halske te Berlijn in zake de beëindiging van de haar verleende concessie voor electrische stroomlevering. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik vertrekken naar Frankfort om het doopfeest bij te wonen van den erfprins van Erbach. Overleden Dr. T. H. Blom Coster, 88 jaar, bekend medicus. Gekozen tot wethouder het raadslid J. Simons. Benoemd tot directeur van de Bank van Leening P. J. A. D. van den Bergh. Vergadering van Werkende Leden van de Vereeniging „Die Haghe”. Spreker de Heer C. H. Peters over onzen Stedenbouw in het Verleden, met kunstbeschouwing. De Hertogin Wed. van Mecklenburg logeert in het Paleis aan het’ Noordeinde. Op het plein 1813 heeft voor het front der troepen de uitreiking plaats van het ridder kruis 4e classe der Militaire Willemsorde aan den jsten luitenant van het O. I. leger, J. D. P. Bonman. Overleden N. van den Brandhof, Oud-Gouver- neur van Curacao. De Gemeenteraad aanvaardt ten behoeve van het Gemeente-Museum het geschenk van den Heer Louis A. de Vries, bestaande uit photographische reproducties, naar portretten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 477