7° 7° 211 469 24 19 240 24 72 2X 221 130 22 22 292 71 21 65 Jagers Bouvier. (Joseph) Bouvin. (Dr. M. J.) 214 29 12 en 13 Burgh. (Anthonie Christiaan van der), apotheker Burgh. (Mr. H. van der) 184 444 243 437 45 (n) 187 66 271 Brouwer. (Bert), architect Brown. (Henri) Bruce. (Generaal) Brugge. (Johannes vai 33 145 294 25 en Bouwens van der Boyen. (Ge rard Maximiliaan Regnerus Theodoras) Brakel. (Gravure van M.) Breckenheimer. (decoratieschil der). 53 Breen, (schilderij van Adam van)439 Breughel. (Aquarel van J.). 437 Brienen tot de Groote Lindt. (Baron van) Bronovo. (gesticht) Bronovo. (Mevr. S. K. de) 341 in) .271 Brughmans. (Pieter), chirurgijn. 34 Brugmans. (S. J.), inspecteur- generaal der land- en zee macht 6 en 7 Bruin Ouboter. (de) 184 Buitenpaleis41 Bunge, (van), Oud-Hoofd-inspec- teur Burch van Spieringshoek. (Eiman Anne van der) 184 Burck. (J. B. de), Procureur- Generaal Bureel van Gezondheid Burgergasthuis Hensbroek. (Uit- 292 244 260 Blok. (Simon) Blom Coster. (Dr.) Blommers. (B. J.) Blommers. (J. W.) Bochoven. (Mattheus van) 184 Bock. (Théophile de) 86 en 88 Boekbinder. (Vrouw) 144 Boekhandel in de 19e eeuw (iets over den Haagschen) door P. A. M. Boele van Hens broek 274 Boele van Hensbroek. (P. A.M iets over den Haagschen Boekhandel in de 19e eeuw. 274 Boele van gever) Bogaardt (Marius) Bogaars (A.) Bogt van Guinea. (Huygens- park) Bol. (Teekening van Hans) Boinmelsche brug Boonen Boos. (H.'l Borch. (Michiel van der) Bordes. (D.).Kapitein-ingenieur 378 bladz. Bing. (G.), „Vader van het Israëlietisch Ziekenhuis” Bing-de la Fuente. (G.), „Moe der van het Israëlietisch Ziekenhuis” Bisschop. (C.)66 en Blanche, (la), schilder Blankwaard en Schoonhoven. (Uitgevers) Bles. (David) .53, 65 en Bley. (Adam de) Bloeme. (H. A. de) „Bloemendaal”. (Krankzinni gengesticht te Loosduinen) Blok. (Boekverkooper) Blok. (David) Blok. (J. Ch.), Enkele aanteeke- ningen uit de geschiedenis der Haagsche Politie 225 Blok. (Jozef), Boekhandelaar. 292 en 295 293 38 66 86 bladz. Borselen. (J. W. van) 55 en 84 Bos. (Kaart van C.), Landmeter. 438 Bosboom (J.) 54, 58,61 65, 76 en 78 Bosboom. (Schets van J.) 446 Bosse, (van) 375 Boudewijn. [J. L. v. d. Vliet], 290 Bouman. (Jan Pieter) 184 Bouman. (Johannes Frederik), Chirurgijn Bourbon, (de), Kapitein der 117 en 118 184 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 492