EEN EEUW GENEESROMMEL. Wanneer men in de Geschiedenis geenerlei leidraad heeft, is zy niets (en hoe kan het anders dan eene aaneenschakeling van gebeurtenissen die geenerlei geheel uitmaken; en het hart vindt er voedsel noch ware voldoening in. Willem Bilderdijk. Die Haghe is Nederlandzij deelt de lakens uit. Zes jaar min zes weken echter wordt deze tot tweede natuur geworden gewoonte gefnuikt. Eén januari van ’t jaar acht verhuist Lodewijk naar Utrecht en twee October daaraanvolgende naar Amsterdam; één januari elf wordt Holland Maasland (Maasslib) en vijftien november dertien wappert te Amsterdam en twee dagen later in Die Haghe de oranjevlag. Deze jaren, toen zij zich moest spenen, kunnen niet verwaarloosd, mogen niet der vergetelheid prijs gegeven worden. De beschouwing der plaatselijke lotgevallen veroorlooft het niet; zij zijn een schakel van de keten, die de tijdperken vereenigt; een onmisbaar stukske van t) Bij decreet van Napoleon, negen juli tien, wordt het koninkrijk Holland ingelijtd met Frankrijk. Gedurende het jaar tien blijft het bestuur in Holland op den bestaanden voet; met het jaar elf is het ingericht op z’n fransch: „de fransche tijd” is begonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 9