HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 91 Wij treden nu door de groote poort in de Heulstraat het Paleis binnen. Aan onze rechterhand voert een hardsteenen trap naar de gang, die tot de vestibule loopt. Links de vertrekken voor de adjudanten (ramen voorgevel links), dan de groote vestibule (midden gedeelte voor het voorbordes) en daarnaast particuliere vertrekken des Konings (voor gevel rechts) In die vestibule zijn thans jachttrofeën opgehangen, geweien en hertekoppen van dieren indertijd geschoten door den Prins van Oranje, terwijl er nog andere zaken, marmeren vazen enz. tot versiering dienen. De drie deuren ter rechterzijde van de vestibule die men voor zich ziet, voerden tot de particuliere vertrekken van Koning Willem II. Links, recht tegenover de bordesdeuren, is de ingang van een kleinere vestibule, waaruit de groote trap naar de bovenappartementen leidt. Er staan in de vestibule nu nog eenige voorwerpen, vazen enz. die uit de collectie van Koning Willem II afkomstig zijn. Uit de groote vestibule voerde een deur naar een antichambre, ook wachtzaal voor audientiën, daarachter een sedert verdwenen kabinet. Aan den wand destijds meesterstukken van schilderkunst o. a. van Ruijsdael, Poussin enz., een levensgroot portret van Prinses Sophie, (later de Groothertogin van Saxen Weimar) en een van H. M. de Koningin, verder marmerbeelden o. a. een sublieme Amor; in het kabinet een levensgroote ongedrapeerde jonge vrouw (het Visschersmeisje), dat zeer gracieus op den grond zit, leunende op de linkerhand, terwijl zij met de rechter een kapel tracht te grijpen, die zich op haar schouder had neergezet een kunstwerk van Geefs, en meer beeldhouwwerken. Thans hangen er nog eenige schilderijen terwijl een groote bibliotheekkast en vlinderkast van wijlen Z. K. H. Prins Alexander, van den Kneuterdijk afkomstig, rechts

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 102