92 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. en links tegen de wanden zijn geplaatst. Twee zeer fraaie piëdestals en boule met mooie Sèvres vazen er op, trekken de aandachtdie voorwerpen zijn nog afkomstig uit de hofhouding van Koning Willem II en Koningin Anna 'Paulowna. Er waren in de zalen van het paleis onder tallooze andere kostbaarheden geheele ameublementen en boule, andere geincreusteerdebeschilderde en gegra veerde, voorhanden. We vinden vervolgens rechtsom de voorgalerij met peristyle van de danszaal, waarin ook wel diners werden gegeven, welke zaal op de binnenplaats uitgebouwd, van uit het Noordeinde (achter- en zijgevel) gedeeltelijk te zien is. In die voorgalerij alweder zeer vele kunstwerken, schilderijen van beroemde meesters, reusachtige Sevres- vazen op piëdestals ter zijde van den ingang van de danszaal en verder (zijde koningsvertrekken), een tafel met kollossaal goudsteenen blad evenals de Sevresvazen, geschenk aan Koningin Anna Paulowna van den Keizer aller Russen, op tachtigduizend gulden geschat, beelden, rustbanken, tabouretten en stoelen. Deze beneden zalen, de gothische incluis, zijn alle van parketvloeren voorzien en waren in dien tijd, zeer rijk gedrapeerd met zijden damast, rood, blauw e. a. kleuren, met goud. Die voorzaal van de danszaal heet nu witte zaal. Deze beide zalen zijn architectonisch de mooiste gedeelten van het Paleis, benevens eenige empire zalen boven, vroeger in gebruik van Koningin Anna Paulowna. Voorzaal en danszaal zijn van elegante afmetingen en er liggen zeer mooie parketvloeren in; die van de peristyle met randen a la grecque. Ook de plafonds zijn zeer fraai, vooral dat van de danszaal met mooie fries waarin motieven van zwanen en bloemslingers. In de witte zaal hangen nu eenige decoratieve paneelen uit de huldigings- dagen van Koningin Wilhelmina, zonder waarde, daar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 103